ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ตารางเรียน1/2565 549 1 ครูเสก 29 เม.ย. 2565,11:42
ตารางเรียน 2 2564 243 0 ครูเสก 31 ต.ค. 2564,13:19
ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา" วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. สามารถรับชมผ่าน facebook โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ผู 232 0 ครูเสก 19 ต.ค. 2564,17:05
เว็บโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 251 0 ครูเสก 01 มิ.ย. 2564,20:07
คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน2564 287 0 ครูเสก 03 พ.ค. 2564,14:36
ตารางเรียน 2 /2563 607 0 ครูเสก 30 พ.ย. 2563,14:28
วันต่อต้่านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 504 2 ครูเสก 22 มิ.ย. 2563,10:07
ตารางสอบกลางภาค 2/2562 573 0 ครูเสก 23 ธ.ค. 2562,11:32
ตารางเรียนนักเรียน 2/2562 1038 1 ครูเสก 28 ต.ค. 2562,20:12
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา. (Anti-Corruption Education 623 1 ครูเสก 04 ก.ค. 2562,11:03
ตารางเรียนนักเรียน 1/2562 771 0 ครูเสก 04 พ.ค. 2562,08:54
ตารางสอนครู1/2562 656 0 ครูเสก 04 พ.ค. 2562,08:53
รับชมคลิป...ครีมขัดรองเท้าWOW ของโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ได้จาก... 937 0 ครูเสก 03 ธ.ค. 2560,20:37