ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง โครงสร้าง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 84945
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 85219
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 85289
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 85108
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 85035
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 84965
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 85319
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 85313
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 85044
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 85241
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 85068
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 85461
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 85038
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 85233
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 85265
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 85109
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 86024
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 84961
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 85090
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 85030
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 87590
ฐานพอเพียง
กิจกรรมฐานคณิตวิจิตรศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 63873
ฐานการเรียนรู้ รวมพลังรีไซเคิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.9 KB 85029
ฐาน ว้าวครีมขัดรองเท้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.85 KB 84976
ดินก้ามปู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 85230
ศิลปะจากกาแฟ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.25 KB 85096
ภาษาพาเพลิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.4 KB 85024
อย.น้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.86 KB 85168
85171
แผนเศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.26 KB 63875
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.38 KB 63872
สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.17 KB 63872
แผนบูรณาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.9 KB 64723
ภาษาต่างประเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.09 KB 64723
ภาษาต่างประเทศ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.44 KB 64722
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 64726
ภาษาอักฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.44 KB 64727
แผนประวัติศาสตร์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.36 KB 88736
แผนภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.46 KB 85288
แผนหน่วยการเรียนรู้ฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.82 KB 85598
แผนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.95 KB 85175
แผนพอเพียงพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.01 KB 85873
แผนพอเพียง วิทยาการคำณวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.45 KB 86035
แผนพอเพียง เคมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.04 KB 85131
แผนพอเพียง ชีววิทยา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 529.78 KB 85268