ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มแผน 65 Word Document ขนาดไฟล์ 98.04 KB 52751
ปฏิทินวิชาการ 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.43 KB 52750
รายงานผลการสอบโอเน็ตปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 54307
คู่มือนักเรียน วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.84 KB 55082
คำสั่ง โครงสร้าง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 146387
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 146663
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 146737
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 146553
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 146482
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 146414
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 146766
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 146767
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 146498
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 146684
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 146514
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 147605
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 146482
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 146676
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 146708
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 146896
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 147468
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 146410
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 146538
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 146477
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 153125
ฐานพอเพียง
กิจกรรมฐานคณิตวิจิตรศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 125317
ฐานการเรียนรู้ รวมพลังรีไซเคิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.9 KB 146476
ฐาน ว้าวครีมขัดรองเท้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.85 KB 146419
ดินก้ามปู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 146674
ศิลปะจากกาแฟ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.25 KB 146539
ภาษาพาเพลิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.4 KB 146467
อย.น้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.86 KB 146626
> 146614
แผนเศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.26 KB 125325
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.38 KB 125326
สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.17 KB 125315
แผนบูรณาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.9 KB 126166
ภาษาต่างประเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.09 KB 126166
ภาษาต่างประเทศ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.44 KB 126165
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 126169
ภาษาอักฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.44 KB 126171
แผนประวัติศาสตร์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.36 KB 150179
แผนภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.46 KB 146731
แผนหน่วยการเรียนรู้ฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.82 KB 147045
แผนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.95 KB 146617
แผนพอเพียงพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.01 KB 147318
แผนพอเพียง วิทยาการคำณวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.45 KB 147482
แผนพอเพียง เคมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.04 KB 146586
แผนพอเพียง ชีววิทยา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 529.78 KB 146719